TÍTULO  MESSI CIRQUE
FECHA  2019
FORMATO  HD (SONY FS7 MARK2 )
DIRECTOR  AGUSTINA MACRI
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA  SERGI IRACHETA
CÁMARA  ANDALU VSJ Y SERGI IRACHETA