" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen>
TÍTULO  A PERFECT ENEMY
FECHA  2020
FORMATO  8K (RED MONSTRO)
DIRECTOR  KIKE MAILLO
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA  RITA NORIEGA
CÁMARA  ANDALU VSJ, RITA NORIEGA, ORIOL BUSQUETS, XABI